brandmästaren 1

Om brandmästaren

Kent Blomberg

VD Kent Blomberg har bedrivit utbildning sedan 1989.


Brandmästare Kent Blombergs långa erfarenhet av arbetsledning i Räddningstjänst i kombination med utbildning inom sjukvård och
psykoterapi gör honom till en erfaren och uppskattad utbildare.

 

Här följer ett urval av Kents utbildningar och arbetslivserfarenhet:
Brandmästare inom Storstockholms brandförsvar
Olycksutredare, avancerad
Ambulanssjukvårdare
Brandmästarutbildning
Ledarskapsutbildning
Medicinsk grundutbildning
Psykoterapiutbildning
Debriefingutbildning
MHFA
AOSP-Blåjus 
AOSP-Allmänhet
Livräddarutbildning

Erfarenhet från Räddningsverkets och Röda Korsets stödstyrkor