brandmästaren 1

Välkommen till brandmästaren 

    ett konsult- och utbildningsföretag som utbildar inom:

 • Barn-HLR
 • Första Hjälpen och hjärt-lungräddning
 • D-HLR
 • Brandsäkerhet och utrymning
 • Brandfarliga heta arbeten
 • Brandskyddsansvarig/kontrollant (SBA)
 • Krishantering och krisledning
 • MHFA - Mental Health First Aid (Första hjälpen till psykisk hälsa)
 • AOSP    Akut omhändertagande av självmordsnära person
  Suicidprevention för Blåljusorganisationer
 • AOSP-A  Akut omhändertagande av självmordsnära person
  För allmänhet, företag, organisationer, skolor m. fl
 • POSOM - utbildning av kommunala krisstödsgrupper

Vi utformar alla utbildningar utifrån era behov och önskemål.
 

Konsultarbeten: 

 • Riskanalys
 • Olycksutredning
 • Avancerad olycksutredning
 • Brandprojektering
 • Brandskyddsdokumentation
 • Handlingsplaner
 • Systematiskt brandskyddsarbete - SBA
 • Krisorganisation 
 • Krisstödsamtal 

Våra instruktörer, konsulter och terapeuter är välutbildade och erfarna.

Vi har lång erfarenhet av arbete inom räddningstjänst, ambulanssjukvård samt psykosocialt omhändertagande. Vi är verksamma i hela Sverige och har huvudkontor i Stockholm.

 

brandmästaren anlitas inom offentlig och privat sektor samt av föreningar och privatpersoner.

Hjälp med brandskydd? Ring oss!

 

Intresserad av att veta mer?
Kontakta Kent Blomberg
Telefon 08-515 100 37
E:post: info@brandmastaren.se

 

 

loading...
Boka tid
Brandmästaren K.B

NYHET! 
Öva 
brandsläckning inomhus på din egen arbetsplats eller förening!
Praktisk brandsläckningsövning med 
verklighetstroget övningssystem.
Ett rent, realistiskt och säkert komplement till teoretisk brandkurs.