brandmästaren 1

AOSP

Kursen AOSP
För arbetsgrupper, skolpersonal, föreningar m.fl:

Vill ni lära mer om hur bemöta varandra när livet känns väldigt tungt?

Kursen utvecklades som en del i SPIS-projektet, självmordsprevention i Stockholms län – ett samverkansprojekt mellan Blåljusorganisationerna, SPES och NASP. Kursen som är en endagskurs på 5-8 timmar grundas på en serie inspelade föreläsningar som tar upp risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet och vilken hjälp som kan erbjudas den i psykisk nöd. Kursen behandlar även bemötandet i en akut situation samt olika lagar, skyldigheter och rättigheter vi bör förhålla oss till i samband med detta. För att exemplifiera olika situationer som kan uppstå används flera fallbeskrivningar, där deltagarna får diskutera bland annat orsaker och vägar till lösning och där kursledaren ställer frågor i syfte att stimulera till reflektion. Dessutom ingår ett par autentiska filmer som belyser konsekvenser av självmord i familjer och skolor