brandmästaren 1

Utrymningsledare

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna kunna agera som utrymningsledare samt aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget.

Kursdeltagarna kommer att få kunskap om att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen samt kunna informera övrig personal om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.
 

Vidare får kursdeltagarna färdighet i att:

  •  Bedöma risker för brand
  •  Efterleva företagets säkerhetsregler
  •  Vid larm alltid utrymma lokalen
  •  Med olika brandredskap rädda människoliv
  •  Snabbt kunna släcka en begynnande brand

JAG ÖNSKAR OFFERT PÅ UTBILDNING
Fyll i nedanstående uppgifter så skickar vi en offert. I meddelanderutan anger du antal deltagare och var du önskar att utbildningen äger rum samt övrig information som kan vara bra för oss att veta. Du kan givetvis också kontakta oss om du bara önskar mer information.