brandmästaren 1

Hjärt-och lungräddning (HLR)

Vid ett hjärtstopp ökar  dödsrisken med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter i gång HLR,  hjärt- och lungräddning. Varje år drabbas 10 000 personer utanför sjukhuvården hjärtstopp  – du kan vara den som ingriper för att rädda liv.


Målsättning
Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt genomföra Hjärt- och lungräddning.  Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis. Utbildningen kan med fördel kompletteras med utbildning i  Första hjälpen (L-ABC).

Omfattning
Ca. 2 timmar teori och praktik. 

Det finns även öppen utbildning för privatpersoner och företag

Boka tid
Brandmästaren K.B