MHFA - Mental Health First Aid 
brandmästaren 1

Första hjälpen till psykisk hälsa
Mental Health First Aid (MHFA)
En tvådagarsutbildning.


Många personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det kan vara genom egen erfarenhet, genom någon närstående eller via jobbet. I tvådagarskursen Första hjälpen till psykisk hälsa får du lära dig hur du kan hjälpa den som mår psykiskt dålig eller som befinner sig i en psykisk kris. 

I en krissituation kan kunskaper i fkroppslig första hjälp och hjärt- och lungräddning vara skillnaden mellan liv och död.  Kännedom om första hjälpen är därför ofta en självklarhet för personer med människonära yrken inom exempelvis offentlig verksamhet, föreningsliv och fritidsverksamhet. På motsvarande sätt kan kunskaper i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-Mental Health First Aid) bidra till att rädda liv. I MHFA får du bland annat lära dig att känna igen psykiska åkommor och hur du kan göra för att hjälpa den drabbade. Du får också kunskap om hur du kan agera för att förhindra att tillståndet vid en akut psykisk kris förvärras. Du ställer inte diagnos men får lära dig hur du bemöter den drabbade i väntan på eventuellt professionellt stöd. 

Det finns okunskap och fördomar kring psykisk ohälsa. Många personer som drabbas av psykisk ohälsa känner skam och drar sig för att söka hjälp. Genom utbildning och kunskap hjälps vi åt att minska fördomar och öka förståelsen kring psykiska åkommor.Tillsammans räddar vi liv genom att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa.

Kursen ges i tre olika versioner: 1. MHFA-ungdom  2. MHFA-vuxna 3. MHFA-äldre.
Samtliga varianter är tvådagars-kurser.

Instruktörer:
Annika Blomberg. MHFA-instruktör, ungdom, vuxna och äldre. Utbildad vid Karolinska institutet, Solna. 
Ett urval av övriga utbildningar och arbetslivserfarenhet:
Grundläggande tvåårig psykoterapiutbildning (steg-1).
Ett-årig utbildning i Acceptance and Committment Therapy, ACT.
ACT-gruppledarutbildning "Att hantera stress och främja hälsa".
Annika har mångårig erfarenhet av chefsbefattningar inom bland annat central elevhälsa och ungdomsmottagning.

Kent Blomberg. MHFA-instruktör, ungdom, vuxna och äldre. Utbildad vid Karolinska institutet, Solna. 
Ett urval av övriga utbildningar och arbetslivserfarenhet:
Grundläggande tvåårig psykoterapiutbildning (steg-1).
Interpersonell psykoterapi.
ACT-gruppledarutbildning "Att hantera stress och främja hälsa".
Kent har lång erfarenhet från räddningstjänst. Han har i många år arbetat som  brandmästare inom Storstockholms brandförsvar. 

Annika Blomberg och Kent Blomberg håller kurser i hela Sverige.

För mer information, ring 010-1989041 eller använd nedanstående kontaktformulär.

MHFA - Mental Health First Aid