brandmästaren 1

Föreståndare brandfarlig vara

Utbildningen riktar sig till den eller de person(er) som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Målgrupp:
Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller andra brandfarliga varor.

Utbildningen omfattar:
Ny lag
Vad är brandfarlig vara?
Krav på riskutredningen
Förvaring och hantering
Föreståndarens uppgift
Tillsyn
Grundläggande brandkunskap
Personalinformation

Kursmaterial:
Varje deltagare erhåller en kunskapspärm med en mängd material i syfte att kunna genomföra internkontroll på den egna arbetsplatsen samt informera ledningen och personalen. Vi kan komma ut till er och utbilda vi har även öppna utbildningar.

 

JAG ÖNSKAR OFFERT PÅ UTBILDNING
Fyll i nedanstående uppgifter så skickar vi en offert. I meddelanderutan anger du antal deltagare och var du önskar att utbildningen äger rum samt övrig information som kan vara bra för oss att veta. Du kan givetvis också kontakta oss om du bara önskar mer information.

Öppen utbildning

Boka tid
Brandmästaren K.B