brandmästaren 1

AOSP-Blåljus

AOSP
AOSP – Akut omhändertagande av självmordsnära person.
Denna utbildning utvecklades som en del i SPIS-projektet - självmordsprevention i Stockholms län- ett samverkansprojekt mellan Blåljusorganisationerna, SPES www.spes.se (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandestöd) samt NASP www.ki.se/nasp (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa). Vi tar upp risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet.
Under utbildningsdagen går vi också igenom vilken hjälp som kan erbjudas den drabbade. Utbildningen behandlar även bemötandet i en akut situation samt olika lagar, skyldigheter och rättigheter som vi bör förhålla oss till i samband med detta.I utbildningen ingår även ett par  autentiska filmer som belyser självmordskonsekvensen för den enskilda familjen och exempelvis skola/arbetsplats.
Denna utbildning riktar sig främst till personer som arbetar inom blåljus-organisationen. 

Kontakta gärna oss om ni vill veta mera om utbildningen