brandmästaren 1

AOSP-Allmänhet

NYHET!

Kursen har tidigare riktats till blåljus-organisationerna och nu finns en version som vänder sig till allmänheten, AOSP-A,
Akut Omhändertagande av Självmordsnära Person.

Under utbildningsdagen får du större kunskap om psykisk ohälsa och du ökar din beredskap för att kunna ta kontakt och samtala med en person som befinner sig i en akut kris eller självmordssituation.

Kaffe/te och lunch ingår.

Instruktörerna har lång erfarenhet från Storstockholms brandförsvar, elevhälsa samt hälso- och sjukvård och är certifierade via NASP, Karolinska institutet.

Intresserad av att få utbildningen till ditt företag eller organisation? Vi lämnar gärna offert.  Har du andra  funderingar? Kontakta oss. 

Boka övrigt i Gävle