brandmästaren 1

FirePro fasta släcksystem

Pyrotekniskt Genererad Aerosol (PGA) är ett slags släckgas som mycket effektivt kyler branden genom att stabilisera de fria radikalerna; syre, väte och hydroxid. PGA ger ingen skada på elektronik eller annan utrustning. Den påverkar inte heller syrehalten vilket är en fördel för brandmännen under insatsen. FirePros aerosol beräknas vara 3 till 10 gånger effektivare per viktenhet än vad Halon var på sin tid. Produkterna har även andra värdefulla fördelar, de är kostnadseffektiva och skonsamma mot miljön.

Även om el och batteribackup slagits ut, så kommer Fire Pros släcksystem att lösas ut automatiskt via en magnesiumladdning som finns i släckbomben.

FirePro är godkänd i brandklass A, B, C, F och El 130,000 volt. FirePro-aerosolen är varken korrosiv eller elektrisk ledande och ventileras lätt ut efter släckning.

Behållarna kan monteras i tak, på vägg eller under golv och tar därmed inget extra utrymme. Det krävs exempelvis inga omfattande installationer för trycksatta gasbehållare eller komplexa och dyra rörsystem och sprinklers. Val av placering beror helt på släckstrategi.

 

Hur fungerar släcksystemet?

Aerosolen består av små partiklar kaliumkarbonat (~1 mikrometer) som i gasform sprutas ut i rummet och bryter den kemiska reaktionen i branden. Nedbrytningsprocessen absorberar värmen från branden vilket gör att temperaturen sjunker med cirka 100 grader på 30 sekunder. FirePro fungerar bäst i slutna utrymmen. Det finns produkter för fasta installationer och manuella enheter för bekämpning av pågående brand.

Automatiska släcksystem från FirePro är ett billigt och effektivt sätt att brandsäkra serverrum, kontrollrum, ställverk, elcentral, garage, bussar, lastbilar, båtmotorer, maskiner, lagerutrymmen eller andra slutna utrymmen där brand skulle orsaka långa driftstopp. Släcksystemet består av en släckcentral, rökdetektorer, ställbar temperaturgivare. systemet självutlöser vid 300 grader.

Släckbomben finns i flera olika storlekar från den minsta FP-8, som är avsedd för mindre el-centraler, diskmaskiner, små utombordare, tjock-TV med mera, upp till FP-5700 som är avsedd för serverrum, ställverk, arkivrum och liknande utrymmen. 

Kontakta brandmästaren för mer information:  08-51510037   info@brandmastaren.se