brandmästaren 1

Krisledningsspel

Krisorganisationen i företaget övas via krisledningsspel hur agera vid krissituation.

Tyngdpunkten ligger på information och krishantering. Spelet genomför tillsammans med vår spelledare som presenterar scenariet och dess fortsatta händelseutveckling.


Målgrupp: Kris- och ledningsgrupp.
Utbildningslängd: 3 tim.
Var: Er arbetsplats
JAG ÖNSKAR OFFERT PÅ UTBILDNING
Fyll i nedanstående uppgifter så skickar vi en offert. I meddelanderutan anger du antal deltagare och var du önskar att utbildningen äger rum samt övrig information som kan vara bra för oss att veta. Du kan givetvis också kontakta oss om du bara önskar mer information.