brandmästaren 1

Utrymningsövning

Enligt AFS 1993:56 § 20 ska utrymningsövningar göras regelbundet.


Tidsintervallen mellan övningarna skall anpassas till behovet på arbetsplatsen.  

Behovsfaktorer att ta hänsyn till är exempelvis; svårorienterade utrymningsvägar, höga byggnader, verksamhet med många personer och verksamhet med särskilda behov av att öva utrymning; exempelvis skolor, förskolor och vårdinrättningar.


Syftet med utrymningsövningen är bland annat att ge verksamheten möjlighet att testa och revidera sin utrymningsstrategi.

 

JAG ÖNSKAR OFFERT PÅ UTBILDNING
Fyll i nedanstående uppgifter så skickar vi en offert. I meddelanderutan anger du antal deltagare och var du önskar att utbildningen äger rum samt övrig information som kan vara bra för oss att veta. Du kan givetvis också kontakta oss om du bara önskar mer information.