brandmästaren 1

SBA Vidareutbildning

Utbildningen riktar sig till den person på arbetsplatsen som arbetar med brandskyddsfrågor.

Målgrupp:
Brandskyddsansvariga
Brandskyddsombud
Interna brandskyddskontrollanter
Skyddsombud
Säkerhetsansvariga med tidigare utbildning eller erfarenhet av SBA.

Utbildningen omfattar:
Nationell strategi
Brandskadeorsaker
Byggnadstekniskt brandskydd
Ansvar
Internkontroll och incidentrapportering
Insatsinformation
Personalutbildning
Riskanalys och riskhantering
Tillsyn


Varje deltagare erhåller en kunskapspärm

Öppen utbildning