brandmästaren 1

Anläggningsskötare automatiskt brandlarm

Utbildningen riktar sig till den eller de person(er) som är ansvarig för företagets brandlarmsanläggning.

Målgrupp:
Anläggningsskötarare, fastighetsskötare eller den som är ansvarig för företagets brandlarmsanläggning.

Utbildningen omfattar:

  • Automatlarm räddar liv och stora värden
  • Så fungerar automatlarmet
  • Onödiga larm – vad skall vi göra?
  • Larmlagring
  • Vad gör räddningstjänsten?
  • Anläggningsskötarens uppgifter?
  • Information till personal


Kursmaterial:
Varje deltagare erhåller en kunskapspärm.

Vi har även öppna utbildningar för privat personer och företag

Boka tid
Brandmästaren K.B